Prawa ruchu energii

W tradycjach kultury Wschodu (Ajurweda, Taoizm) uznaje się, że głównym czynnikiem istnienia Wszechświata jest ruch energii. Prawa rządzące Wszechświatem są jedne i te same dla wszystkiego co w nim istnieje, również i dla człowieka. Istnieje źródło energii i pole, w którym odbywa się jej ruch. Podstawowymi prawami ruchu są odśrodkowa i dośrodkowa pulsacja i biegunowość (polarność). Według tradycji ajurwedycznych istnieją trzy bieguny: dodatni, ujemny i neutralny. Ruch energii warunkuje życie człowieka. Czakramy (centra energetyczne) są przekaźnikami i źródłami różnych jakości energii w ciele człowieka. Istnieje siedem głównych czakramów. Pole dla ruchu energii tworzy Element Eteru.

Ciało człowieka jest polarne. Górna część ciała stanowi biegun dodatni, dolna - biegun ujemny, przepona jest obszarem neutralnym. Energia w ciele człowieka porusza się zgodnie z prawami pulsacji i biegunowości, tworząc wzorzec bezprzewodowej anatomii człowieka.

Manifestacja w ciele człowieka

Energia życia pochodzi z Pierwotnego Źródła. Ma ono różne nazwy. W tradycji chrześcijańskiej źródłem tym jest Stwórca wszystkiego co istnieje, w hinduskiej - Brahman, w chińskiej - Tao.

Energia przechodzi przez poszczególne fazy, od bardzo subtelnej do gęstszej, skrystalizowanej w ciele fizycznym. Dr Stone twierdzi, ze istnieje energetyczny wzorzec wszystkich kształtów i funkcji organizmu. Tworzy on i kontroluje anatomię ciała, procesy fizjologiczne, procesy myślowe i emocje, a nawet sposób postępowania. Ruch energii we wzorcu odbywa się według określonych przez naturę schematów i zależności. Jeżeli energia we wzorcu płynie swobodnie, bez zaburzeń i blokad - jesteśmy w zgodzie z harmonią Wszechświata. Zniekształcenie wzorca powoduje powstawanie chorób.

Terapeuta Polarity stosując specjalny masaż energetyczny usprawnia przepływ energii we wzorcu. W ten sposób wzorzec energetyczny stopniowo powraca do swojego pierwotnego naturalnego stanu. Powoduje to ogólną poprawę zdrowia.

Przeczytaj inne Artykuły (możesz wybrać również z menu obok):

Pięć Elementów
Profilaktyka
Zdrowie
Dieta
dr Randolph Stone

Książki nt. Polarity i terapii czaszkowo-krzyżowej